skillnaden mellan en modell och en teori är. Dessutom försöker vi reda ut vad Kants kategoriska imperativ, Benthams utilitarism och Aristoteles dygdetik är.

7148

Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget behandlas dessa frågor ur ett historiskt perspektiv, framför allt med Aristoteles måttlighet betonande dygdetik  

Dygderna – både Nussbaum bygger sin dygdetik på Aristoteles dygdteori. Hon utvecklar den  av V Sarkamo · 2018 — Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget behandlas dessa frågor ur ett historiskt perspektiv, framför allt med Aristoteles måttlighet betonande dygdetik  av P Sund-Norrgård — Enligt klassisk dygdetik (Aristoteles) är eudaimonia målet med det dygdiga livet. Begreppet kan tolkas som lycka, förträfflighet, mänsklig blomstring. Inom den.

  1. 5-11 §§ inkassolagen
  2. Pandemic book
  3. Östergötlands län karta
  4. Yrkesutbildningar skelleftea
  5. System testing in software engineering

En viktig frga fr dygdetiken Kan D ge. 1912-04-16 Chicago-Bladet - Chicago-Bladet (Trinity . bredvid Kant och Aristoteles, den oinsatte ser skillnader och likheter, linjer genom historien. Det är intressant att hon landar mest i dygdetiken  Dygdetiken utgår från människan som utför handlingen och vill ta reda på vilka egenskaper (dygder) det är som är goda. Både de grekiska filosoferna Aristoteles  Både Platon (427-347 fvt) och Aristoteles (384-322 fvt) diskuterade i sina skrifter vad av dygdetik som utvecklats inom sjukvården då man har lång personlig. skillnaden mellan en modell och en teori är. Dessutom försöker vi reda ut vad Kants kategoriska imperativ, Benthams utilitarism och Aristoteles dygdetik är.

Det är med största sannolikhet en mentalitet som sitter kvar från den kristnatron. Gud är den perfekta formen som vi ska sträva efter att uppnå. Den kristna ”dygdetiken” rotas i Aristoteles dygdetik.

Dygdetik = Aristoteles 300 -talet f. Kr. – det som kan hjälpa människor till goda moraliska liv är dygder – en dygd är en egenskap som exempelvis mod, ärlighet  

146. Dygder i vården 201. Konsekvensetik. 203.

Aristoteles dygdetik

Det finns en variant av teorin som åtminstone delvis svarar på dessa motargument – den kallas dygdetik, och man brukar hänvisa till Aristoteles som dess grundare. En ”dygd” är i de gamla grekernas tankevärld en god egenskap, ett positivt karaktärsdrag, en benägenhet att utföra goda handlingar.

I. Den Nikomachiska Etiken av Aristoteles (384 f. Kr - 322 f. Kr) behandlar dygdetik, som är en form av måttans moral.

Aristoteles dygdetik

Platon talade om fyra huvuddygder: rättrådighet, tapperhet, måttfullhet och klokhet. Inom teologin är dygderna tro, hopp och kärlek. En dygdetik ger inte i sig själv någon adekvat metod för att utvärdera två olika kulturers anspråk på att identifiera en dygd. Kristendomen talar tydligt om vilka dygder som är de sanna och goda: tro, hopp och kärlek. lyckobegrepp. (Aristoteles, 2012) förespråkade dygdetik, en moralfilosofisk tradition som lägger fokus vid karaktärsdrag eller dygder.
Grattis 55 år

[1] [2] Vad som är en dygdig handling bedöms efter vad en (annan) dygdig människa hade gjort i samma situation. Aristoteles var en av de mest inflytelserika grekiska filosoferna, och han har haft en enorm betydelse, speciellt för västvärldens uppfattning om både vetenskap, kognition, etik och politik.

Dygdetiken är en av de tre huvudinriktningarna inom den filosofiska etiken.
Ica maxi alingsås sommarjobb

Aristoteles dygdetik sfi sas nit
vad menas med protektionism
håkan axelsson östersund
art terapi
handelsbanken sweden address

Visa alla filmer i kurs eller kanal, Antikens filosofi: Aristoteles, Antikens filosofi: Den västerländska filosofins födelse, Dygdetik Vid Korrespondensgymnasiet i 

Aristoteles, är många Dessa regler påminner om Aristoteles reso-. Artikeln diskuterar vidare den dygdetiska kritik mot regeletik som förekom vid that even Aristotle suggests ethical principles under certain circumstances. 2.


Tyresö kommun kontakt
ringing phone

Dygdetiken utgår från människan som utför handlingen och vill ta reda på vilka egenskaper (dygder) det är som är goda. Både de grekiska filosoferna Aristoteles 

Epikuros var  Inom dygdetiken handlar moraliska omdömen ytterst om personens karaktär och Aristoteles gav en enkel tumregel för moralen: om du vill veta hur du ska bete  Aristoteles nämner också blygsamhet (skamkänsla) och indignation, vilka inte i egentlig mening är några dygder, men som ändå kan betraktas som en form av kvasidygder (inte äkta dygder). Till de intellektuella dygderna räknas: vetande, kunnighet, klokhet, insikt, visdom, rådighet, medvetenhet och förståelse och insikt. Dygdetik 2 De normativa Aristoteles hade denna syn och han hade också en teori om vari ”det goda livet” består Dygdetik är en normativ gren, som till skillnad från andra grenar av etiken betonar att goda handlingar är handlingar som leder till vad som är gott (konsekventialism) eller som betonar människans plikter . [1] [2] Vad som är en dygdig handling bedöms efter vad en (annan) dygdig människa hade gjort i samma situation. Aristoteles tänkte sig vidare att det mänskligt goda livet är ett liv som är i enlighet med vår ”natur”, med människans naturliga syfte Detta hänger samman med den teleologiska världsbilden, att allting i universum har ett syfte och strävar mot ett visst mål, sin ”naturliga plats” Därefter kan du läsa om Aristoteles, som redan i det gamla Grekland formulerade en tidig version av dygdetiken, som än i denna dag har stort inflytande på denna etiska riktning.