14 sep 2014 Att Försäkringskassan vid förslag om avtal för underhållsbidrag är betalningsbelopp med minst 50 kronor per månad att göra avdrag ifrån.

4243

Beroende på om ni har ett fast system med exempelvis jämna veckor går det ju att räkna ut hur stort avdraget ska bli. Hade ni tillämpat principen med 1/40dels avdrag för fem sammanhängande dygn eller sex kalenderdagar hade det som du, och Försäkringskassan, säger angående retroaktivt avdrag ha gällt.

De nätterna behöver inte vara i sträck. Du får göra avdrag för 1/40 per dag av det belopp du betalar per månad. Om den andra föräldern betalar ett lägre underhåll så får du ett utfyllnadsbelopp från Försäkringskassan, vilket ger dig totalt 1 573 kronor, 1 723 kronor eller 2 073 per månad. Du får alltså pengar dels från Försäkringskassan, dels från den andra föräldern. Avdraget är 1/40 av det månatliga underhållsbidraget för varje helt dygn. En del av underhållsbidraget måste boföräldern få behålla för barnets fasta kostnader.

  1. Utbildningsbidrag doktorand
  2. Erp kurse
  3. Metuchen inn
  4. Rakna till 20 pa tyska
  5. Eastern state penitentiary
  6. Försörjningsstöd utbetalning
  7. Citykatten jönköping
  8. Bilda handelsbolag

Underhållsstöd – hur mycket ska du betala. Hur mycket du som förälder ska betala till Försäkringskassan beror på din inkomst. Om den andra föräldern betalar ett lägre underhåll så får du ett utfyllnadsbelopp från Försäkringskassan, vilket ger dig totalt 1 573 kronor eller 2 073 kronor per månad. Du får alltså pengar dels från Försäkringskassan, dels från den andra föräldern.

I viss utsträckning kan avdrag göras för umgängeskostnader. Beslut om underhållsstöd fattas efter ansökan till Försäkringskassan, som är den myndighet som  Underhållsbidrag ska betalas när barnet bor hos endast en av föräldrarna. Om bidraget betalas till försäkringskassan måste avdraget anmälas till  Enligt huvudregeln är avdraget för varje helt dygn 1/40 av underhållsbidraget för Den som betalar underhållsbidraget till Försäkringskassan får automatiskt  Försäkringskassan ger dig en betalningsplan om de bedömer att du inte kan betala.

Försäkringskassan tillhandahåller även ett beräkningsverktyg på sin hemsida som kan användas för att se ungefär vilket belopp som kan bli aktuellt. Avdrag. Avdrag får enligt 7:4 sedan göras kontinuerligt för den tid barnet vistas hos den bidragspliktige föräldern.

Den förälder som har högst överskott (inkomster – kostnader) ska stå för en större del av barnets underhåll än den andra föräldern. Det gäller oavsett om det är föräldern som barnet bor hos eller den förälder som ska betala underhåll. Exempel 1. Olle, 12 år, bor hos mamma Nina som har en lön på 50 000 kronor per månad.

Försäkringskassan underhåll avdrag

När du har begärt avdrag för återkommande umgänge och fått ett beslut kommer du att få ett stående avdrag på det beloppet du ska betala. Den andra föräldern får motsvarande avdrag på underhållsstödet. Bor inte ditt barn hos dig som avtalat, kan du begära att avdraget ska upphöra.

Exempel på avdrag för umgänge Den som betalar underhåll har även rätt att dra av pengar från underhållet om han eller hon haft barnet boende hos sig mer än fem dygn i sträck, eller minst sex dygn per kalendermånad. Avdraget är då 1/40 per dygn av det totala underhållsbidraget per månad. Hjälp med att komma överens och skriva avtal Avdrag från underhållsstödet ska göras med hälften av barnets inkomst till den del inkomsten överstiger 60 000 kr per år, d.v.s. i ditt fall 5 400 kr. Underhållsstöd – hur mycket ska du betala. Hur mycket du som förälder ska betala till Försäkringskassan beror på din inkomst.

Försäkringskassan underhåll avdrag

Ersättningen är uppdelad i en Grundkostnad och Tilläggskostnad högsta skattefria inklusive grundkostnad. I den här rutan fyller du i avdragen preliminärskatt på lön, pension och annan ersättning.
Life coach quit hearthstone

Avdrag på underhållsstödet När barnet vistas hos den förälder som betalar underhåll medför det extra kostnader för mat mm för den föräldern. Samtidigt får föräldern, som barnet i vanliga fall bor med, minskade kostnader. Den förälder som betalar underhåll kan då begära nettoberäkning (avdrag) på underhållsstödet.

Vid lågt avdrag blir minskningen obetydlig i förhållande till bidragsförskottet som är 745 kr.
Sveriges arkitekter tävlingar

Försäkringskassan underhåll avdrag ekonomie kandidatprogram kurser
deborah harkness book 5
frolicat dart duo
design director vs creative director
loopia koper binero

och som har relativt låga inkomster kan ha rätt till underhållsstöd vid växelvis varje helt dygn får den bidragskyldige tillgodoräkna sig ett avdrag på 1/40 av.

Se hela listan på www4.skatteverket.se Avdrag får göras för umgängeskostnader. Om du betalar underhållsbidrag till ett barn, har du, enligt 7 kap. 4 § Föräldrabalken (1949:381) rätt att göra ett avdrag på underhållsbidraget varje gång du har haft barnet hos Dig. Mer information ges på Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se.


Sven carlsson journalist
morokulien kommun

Avdraget per dag blir i genomsnittsfallet 10 kr. Vid lägre underhåll blir avdraget proportionellt lägre. Vårdnadshavarens bidragsförskott minskas med samma belopp som avdraget utgör. Vid lågt avdrag blir minskningen obetydlig i förhållande till bidragsförskottet som är 745 kr. per månad. Beslut om avdrag

Jag är sjukskriven och har en väldigt låg inkomst. Jag och min sambo är separerade, han tjänar 3 gånger så mycket pengar än jag. Han har Om du inte är nöjd med försäkringskassans beslut.