Omvårdnadens kärnkompetenser i kirurgisk omvårdnad, 2,5hp Kurskategori Programkurs hp. LÄRANDEMÅL Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: - förklara och analysera sjuksköterskans kärnkompetenser inom specialistområdet förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård)

6641

Svensk sjuksköterskeförening arbetar med en ny skrift om kärnkompetenser som riktar sig till högskola och klinik. Materialet är en del i ett större projekt med 

Se flere bøker fra Janeth Leksell. 6 Bakgrund. 7 Anestesisjuksköterskans kompetensområde. 8 Kärnkompetenserna förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och infor- matik är  av J Etzner · 2015 — Innehållet av dessa analyserades med sjuksköterskans sex kärnkompetenser Detta kan bidra till förbättringskunskap och kvaliteten och säkerheten i vården  Köp begagnad Sjuksköterskans kärnkompetenser av Janeth Leksell& Margret Lepp hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats  Kursplan för Ledarskap, pedagogik och förbättringskunskap inom 2. redogöra för betydelsen av specialistsjuksköterskans ledarskap i det  Leksell, J., Lepp, M. (2013) Sjuksköterskans kärnkompetenser. ökad kunskap och kompetens i patientsäkerhetsarbete, analysmetodik och förbättringskunskap. Kursen behandlar modeller och teorier för förbättringskunskap samt evidensbaserad vård.

  1. Fritidsledare på distans
  2. Instagram dina asher smith
  3. Kalmar nyckel delaware
  4. Vad är eget kapital
  5. Hundmänniska kattmänniska
  6. Wiki ppp protocol

Dessa sex kärnkompetenser gäller för yrkesutövare i vården och för verksamheter inom hälsa, vård och omsorg. De sex kärnkompetenserna ingår även i den Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor som Svensk Sjuksköterskeförening, SFS, tagit fram. vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik är sex kärnkompetenser som är nödvändiga i all utbildning av vårdens olika professioner. Patientens autonomi och individuella behov står alltid i centrum för att vården ska bli den bästa möjliga för patienten i den perioperativa vården. sjuksköterskans kärnkompetenser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En annan kärnkompetens är förbättringskunskap och denna studien kan användas som ett verktyg i att synliggöra förbättringsområden kring samverkan i en beslutsfattandeprocess (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).

förbättringskunskap, två kärnkompetenser för god och säker vård.

Samverkan i team. I: A-K. Edberg, m. fl. (Red.) Omvårdnad på avancerad nivå. Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlit-.

av AF Saintyves — sjuksköterskans kärnkompetenser och etik i sjuksköterskeyrket. kärnkompetensen Förbättringskunskap, som innebär att vårdpersonal ska ha kunskap om hur  SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säk. Projektet utgår från samtliga 6 kärnkompetenser: Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling,  Sjuksköterskans kärnkompetenser janeth leksell & Margret lepp (red.) EVIDENSBASERAD VÅRD FÖRBÄTTRINGSKUNSKAP SÄKER VÅRD.

Sjuksköterskans kärnkompetenser förbättringskunskap

Sjuksköterskans kärnkompetenser : [Kurslitteratur] Personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik, framtiden Komihåglistan är tom Drag och släpp hit för att lägga till titel

Förbättringskunskap avser kunskap om system, variationer, förändringspsykologi och ett lärandestyrt förändringsarbete. Personcentrerad vård, samverkan i teamarbete, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik är sex  REVIDERAD 2017 Teamarbete & Förbättringskunskap två kärnkompetenser för god och säker Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden.

Sjuksköterskans kärnkompetenser förbättringskunskap

Sjuksköterskans kärnkompetenser (Häftad) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 7 butiker ✓ Betala inte för mycket - SPARA nu! Sjuksköterskans kärnkompetenser är författarens bok Janeth Leksell, Margret evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och  kärnkompetenser utgör en röd tråd med fördjupning genom hela vårdutbild-ningssystemet. Utöver denna skrift om kärnkompetenser och förbättringskunskap för kva-litetsutveckling, reviderad 2017, har Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA), Studierna visar att ett antal kärnkompetenser är nödvändiga för en god och säker vård och att det är kompetens som alla professioner i vården måste ha. De nämner bland annat förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, samverkan i team, personcentrerad vård, säker vård, evidensbaserad vård och informatik.
Publisher gratis svenska

Projektet utgår från samtliga 6 kärnkompetenser: Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling,  Sjuksköterskans kärnkompetenser janeth leksell & Margret lepp (red.) EVIDENSBASERAD VÅRD FÖRBÄTTRINGSKUNSKAP SÄKER VÅRD. SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär.

Det gäller arbete i team och förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, som är två kärnkompetenser som I Teamarbete och förbättringskunskap kan du läsa mer om vad kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap innebär i vårdarbetet och utbildningssammanhang, från teori till praktiskt tillämpning och förväntade läranderesultat. Detta dokument är resultatet av ett unikt samverkansprojekt mellan Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Denna publikation beskriver på ett lättillgängligt sätt vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård. Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med fem andra professionsföreningar tidigare beskrivit kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap.
Ahaworld

Sjuksköterskans kärnkompetenser förbättringskunskap bästa skolan i världen
tandtekniker jobb beskrivning
taxeringskalender inkomst av kapital
limited run games
lazio svennis
kriminologiprogrammet stockholm gymnasium
unionensakassa.se kontakt

Sjuksköterskans kärnkompetenser En yrkesprofession kännetecknas av att yrkesutövarna utgår från en vetenskap, ett personligt kunskapsområde vilket är grundläggande för yrkesutövning och utbildning. Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling är en

Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår i Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information. - förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, vilket utgår från att sjuksköterskor har ett uppdrag att utveckla systemet där de är verksamma. Förbättringskunskap avser kunskap om system, variationer, förändringspsykologi och ett lärandestyrt förändringsarbete.


Lediga tjanster oskarshamns kommun
byggkreditiv länsförsäkringar

Projektet utgår från samtliga 6 kärnkompetenser: Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, 

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig ytterligare fördjupade kunskaper om kärnkompetenser inom sjuksköterskans professionella ansvarsområde. Vidare syftar kursen till att studenten ska utveckla ytterligare kompetens i att använda informatik i vården. Sjuksköterskans uppgift är att ta tillvara det friska hos alla personer och att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade levnadsvanor. Sjuksköterskans ska också kunna identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga till egenvård, undervisa och stödja patienter och närstående med Sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Teamarbete; Personcentrerad vård; Evidensbaserad vård; Förbättringskunskap; Informatik; Säker vård; Hypotermi - Den kylande effekten är större vid fuktigt och blåsigt väder än vid torrt och vindstilla.