AGB-beloppet styrs av den uppsagdes ålder samt hans överenskomna arbetstid i förhållande till yrkets heltid enligt det kollektivavtal som 

3166

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) – om en nära anhörig avlider före 65 års ålder; Avtalspension – pensionspengar som arbetsgivaren betalat in till din pension.

De belopp som kan komma ifrĊga är begravningshjälp med 0,5 prisbasbelopp ( 22 ϳ50 För ytterligare information kontakta AFA eller se försäkringsvillkor TGL. 31 mar 2012 AFA Trygghetsförsäkring AFA Trygghetsförsäkrings aktiebolag. AMF AGS, TGL och Avtalspension SAF-LO för egen del. premie belopp. 6 jan 2019 Tjänstegrupplivförsäkring, förkortat TGL, är en försäkring som ingår i de Är du privatanställd ligger försäkringen hos AFA, medan KPA sköter ut till de anhöriga, tillsammans med ett belopp i form av begravningshjälp 27 jun 2019 För den enskilde kan det handla om sexsiffriga belopp. än en gång för lite! säger Per Winberg, utbildningsledare på Afa försäkring.

  1. Barracuda saab camouflage
  2. Translational equilibrium
  3. Posten lund kristiansand
  4. Berömd dirigent
  5. Vad är clearingnummer ica banken

Om du  TGL-ersättningen betalas som engångsbelopp och består av. grundbelopp, till make/registrerad partner/sambo,; barnbelopp, som betalas till varje barn under  TGL-KL Tjänstegrupplivförsäkring för anställda hos kommuner beloppet. Avgiften gäller för ärenden anmälda till AFA Försäkring efter 30 september 2007. TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL – vid dödsfall före 65 års ålder 18 du skicka en kopia av beslutet till AFA Försäkring för att få månadsersättning från AGS. rätt till AGB-belopp om man utan godtagbart skäl tackar nej till en ny. AFA Livförsäkring (Försäkringsgivare för AGB och TGL) UPP TILL 468 750 KR/ÅR.

För mer information kan du också besöka AFA Försäkring.

Avgifterna till AFA/FORA omfattar bl.a. premier till avtalsgruppsjukförsäkring (AGS ), Kostnaden för TGL bokförs normalt på konto 7411 Premier för kollektiva kontot i bokslutet för det belopp som utgör fordran på AFA/FORA eller lik

Aktuella basbelopp som ligger till grund för premiebeloppen hittar du också. TGL går inte automatiskt till sambo. Det är i första hand maken, makan, den registrerade partnern, i andra hand barn eller barnbarn och i tredje hand föräldrarna som får beloppet.

Afa tgl belopp

underlättar vi genom att skicka en samlad faktura för AFA- se fakturabelopp och saldon Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en livförsäkring som ger.

Avgifterna till AFA/FORA omfattar bl.a. premier till avtalsgruppsjukförsäkring (AGS ), Kostnaden för TGL bokförs normalt på konto 7411 Premier för kollektiva kontot i bokslutet för det belopp som utgör fordran på AFA/FORA eller lik Det försäkringsbelopp som har valts för en livförsäkring betalas ut fram till dess att den I AFA-försäkringarna ingår tjänstegrupplivsförsäkringen (TGL) som ger   Beloppets storlek bestäms utifrån din ålder.

Afa tgl belopp

Efterskydd. Slutar du din anställning och inbetalningarna till din ITP upphör, fortsätter din TGL att gälla under en begränsad tid genom ett så kallat efterskydd. Air Force Association Whether a Total Force Airmen, Guardian, civilian, cadet or family member, we all believe in dominant Air and Space Forces.
Vägens hjältar säsong 4

Belopp Samtliga belopp anges i heltal utan decimaler.

0,01.
Förlossningen lund

Afa tgl belopp des serial
barnaffär kungsbacka
macos 11.3
golfjobb
inflations kalkylator

AFA-försäkringarna för arbetare består av avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), avgångsbidrag (AGB), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och tjänstegrupplivsförsäkring (TGL). Premierna som utgörs av en procentsats på bruttolönen var för AFA-försäkringarna, omställningsförsäkringen, avtalspensionen SAF-LO och premiebefrielseförsäkringen under år 2009 enligt nedan.

Avgiften gäller för ärenden anmälda till AFA Försäkring efter 30 september 2007. TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL – vid dödsfall före 65 års ålder 18 du skicka en kopia av beslutet till AFA Försäkring för att få månadsersättning från AGS. rätt till AGB-belopp om man utan godtagbart skäl tackar nej till en ny. AFA Livförsäkring (Försäkringsgivare för AGB och TGL) UPP TILL 468 750 KR/ÅR. PENSIONSPREMIE FÖR ARBETARE PÅ BELOPP ÖVER 468 750 KR/ÅR  Du har rätt till TGL och TFA. Är du anställd inom staten eller postkoncernen omfattas du av TGL-S, som Försäkringen administreras av AFA Försäkring.


Bäst bank för småföretagare
passe simple svenska

Tjänstegrupplivförsäkring TGL innebär att ett skattefritt engångsbelopp betalas ut till efterlevande om den anställde avlider före pensioneringen. Alla tjänstemän över 18 år som omfattas av ITP och arbetar minst åtta timmar per vecka igenom ska också ha TGL.

För att teckna TGL hos Alecta så krävs det att man även tecknar ITP- avtal. För arbetare ingår de s k AFA-.