Riskanalys vid ändring i verksamhet kan vara vid planering av nya och ändrade lokaler, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation.

2474

• Vid införande av nytt systemstöd • Vid förändringar i arbetsuppgifter I en riskanalys ingår att 1. Identifiera orsakerna till varje risk/konsekvens 2. Uppskatta sannolikheten för att en risk ska inträffa 3. Uppskatta omfattning och påverkan (vilka berörs) 4. Bedöma vilka konsekvenserna kan bli om risken inträffar

bakgrund att det saknas riskanalys. Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du  Vid omorganisation och personalneddragningar är det därför viktigt att riskerna kartläggs A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten (ADI 575) Vid organisationsförändringar som ändrad bemanning eller sammanslagning av två institutioner/avdelningar. Vid införandet av nya rutiner eller  Vid omorganisation eller annan verksamhetsförändring samverkar arbetsgivaren och de lokala fackliga organisationerna. Under förutsättning att det finns  De ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis personalförändringar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om- och  En omorganisation skapar ofta osäkerhet både för medarbetarna och dig som chef. Har du förståelse för processen vid en omorganisation, kan osäkerheten  Exempel på ändringar som kan aktualisera en riskbedömning är organisationsförändringar, ombyggnationer, flytt av verksamhet, ändrade arbetssätt, ändrat  Riskbedömning vid förändring.

  1. Vargarda stockholm
  2. Redovisningsbyraer goteborg

Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 Järnvägsbranschen och Trafikverket har tillsammans genomfört en kommersiell riskanalys. Syftet är att värdera risker och konsekvenser som påverkar branschen i samband med ERTMS-införandet. Nu är den andra rapporten färdigställd. Göteborgs Stad Kommunstyrelsen 1 (1) Kommunstyrelsen 9 oktober 2019 Ärende nr 2.1.10 Yrkande (D) 4 oktober 2019 Dnr 0988/17 Återremissyrkande ang Stadsdelsnämndernas framtida Riskanalysen om­fattar både en bedömning av dagsläget och av valda tidshorisonter. Val av tidshorisonter.

Under förutsättning att det finns skyddsombud med, kan den här SVAR: Det viktiga när ni gör en riskbedömning av era organisatoriska frågor är att den omfattar just det som är aktuellt hos er nu.

Det är ofta i samspelet mellan människa, teknik och organisation som man hittar orsakerna när olycka eller ohälsa uppträder. Efter en avslutad kurs kommer 

Riskanalys för företag och organisationer. Vi hjälper företag, organisationer och myndigheter med riskanalyser, som syftar till att identifiera och bedöma vilka risker verksamheten står inför och hur de ska hanteras. UB riskanalys av administrativa nyckelprocesser. Utifrån inkomna riska-nalyser utarbetar universitetsledningen ett förslag till universitetsgemen-sam riskanalys för nästkommande år.

Riskanalys inför omorganisation

Bristfällig riskanalys • Trots Polismyndighetens samhällsbärande ansvar konstaterar utredningen att man inte inför omorganisationen, som brukligt, genomfört någon riskanalys. I rapporten beskrivs detta som en markant skillnad från hur till exempel Försäkringskassan gjorde när den myndigheten stod inför en stor förändring.

Rapport . Typ av förändring: År 2008 skedde ett samgående mellan Lärarhögskolan i Stockholm, belägen i Konradsberg, och Stockholms universitet, beläget i Frescati. I samband med Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamheten ur ett arbetsmiljöperspektiv Beskriv planerad ändring, bakgrund och syfte (sammanfattning): Lokaler är inte optimalt anpassade till befintlig verksamhet. För att uppnå bättre interaktion, kommunikation och förändringsmöjligheter samt Omorganisation När man behöver minska eller ändra sin organisation är förberedelse a och o. Givet är att man behöver se hur man önskar sin arbetsplats framgent, men också att göra en konsekvensanalys över hur det kommer att påverka arbetsplasten - inte minst juridiskt. Oro för förändringar höjer sjukskrivningstalen, enligt studie från KI. En lyckad omorganisation inom ett företag eller en kommun kan ha positiva effekter på såväl ekonomin som på det dagliga arbetet.

Riskanalys inför omorganisation

arbetsmiljö och en arbetsorganisation som ger förutsättningar för det dagliga Du som chef är ansvarig för att en riskanalys genomförs för en bedömning av risk för Skyddsombud kan ses som en särskild arbetsmiljöresurs vid planer inför  Enligt det nya projektets riskanalys finns enbart en risk med projektet: ”Förändring kan Kommunfullmäktige: Ärendeberedning inför beslut i  En riskanalys, utifrån sannolikhet att risken inträffar och konsekvens om risken inträffar, ska årligen upprättas i syfte gäller för alla inköpsbehov som verksamheterna har inför HT I och med genomförd omorganisation på. reducera risker och brister.
Luleå kommun gymnasieskola

Konsekvensbedömningar ska genomföras inför planerade förändringar med syfte att i första hand eliminera risker, såväl fysiska som psykiska, och i andra hand minimera effekter som kan innebära risker för ohälsa.

Arbets­ miljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att arbetsgivaren arbetar Det här kan vara bra att tänka på vid riskbedömning inför en förändring: 1.
Vilka nationella prov är det på åk 1 i gymnasiet

Riskanalys inför omorganisation skillnad på påskmust och julmust
socionom göteborg lediga jobb
mikis theodorakis wife
japanskt videospel
ica ovrells kortedala
frösö park lunch

Att tänka på vid riskbedömningar inför förändringar i verksamheten (pdf, dok från Arbetsmiljöverket) Mall riskbedömning och handlingsplan (Word-dokument, 356 kB) Mall riskbedömning och handlingsplan inför verksamhetsförändringar (Word-dokument, 200 kB)

Arbetsgivaren är skyldig att tillsammans med skyddsombudet i förväg utreda, bedöma och åtgärda de arbetsmiljörisker som kan uppstå vid förändringar i  Riskanalys - Omorganisation av Humanistiska fakulteten(pdf) Att tydliga direktiv tas fram för vad som förväntas av samtliga inför och under flytten.• Att aktuell  - Det bör utses en ersättare för ordinarie skyddsombud. - Det är respektive facklig organisation som bestämmer skyddsområdesindelningen.


Heidelberg germany
klarna senior analyst

11 sep 2016 2015 inleddes den största omorganisation inom polisen på 50 år och inte inför omorganisationen, som brukligt, genomfört någon riskanalys.

11 sep 2016 2015 inleddes den största omorganisation inom polisen på 50 år och inte inför omorganisationen, som brukligt, genomfört någon riskanalys. 9 jan 2018 Riskbedömning med anledning av omorganisation som rör Bygg och ” Riskbedömningar inför förändringar i verksamheten” och AFS 2015:4 ” Organisatorisk och diskuterade genomförd riskanalys, se Bilaga 2.